Vulcan Riders Estonia (VRE) on Kawasaki VN (rahvakeeli Vulcan) omanikke ühendava Vulcan Riders Association (VRA) ametlik liige aastast 2020.

VRE eesmärk on ühendada Eesti Vulcanite omanikke ning oma liikmete hulgas propageerida ohutut ja mõistlikku mootorrattaga sõitmist läbi ühenduse ühistest tegevustest osa võtmisega ja samal ajal luues ka peredele orienteeritud avatud atmosfääri nii kodumaal kui ka teistes VRA liikmesriikides. VRA on tänaseks esindatud 34 riigis.

Ühendus on demokraatlikult juhitud organisatsioon vastavalt VRA ja VRE poolt kehtestatud reeglitele.


Vennaskond, sõprus ja tolerantsus on kogu tegevuse võtmesõnadeks.

VRE on hetkel esindatud Harjumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Hiiumaal, Tartumaal ja Läänemaal.